บางปะกงฟาร์ม

  
รูปแบบที่พัก
ชมธรรมชาติรอบบางปะกงฟาร์ม
  กระชังปลา
  ลูกพันธุ์ปลา
  ไผ่ทองสยาม
  สวนผลไม้  
  รอบรั้วบางปะกง

บ้านเนม-ริมน้ำ-พักได้ 2-4 ท่านบ้านเนม-หน้าบ้าน 

      บ้านเนม

บ้านเนม-หน้าบ้านบ้านเนม-ภายในบ้าน

บ้านเนม-ห้องพักในบ้าน

 

บ้านนิ๊ก-ริมน้ำ         บ้านนิ๊กบ้านนิ๊ก-ห้องพัก

บรรยากาศริมน้ำหน้าบ้าน นิ๊กและเนม

บรรยากาศริมน้ำบางปะกง-หน้าบ้านนิ๊กและเนม

 
Online:  1
Visits:  282,467
Today:  31
PageView/Month:  674