บางปะกงฟาร์ม

  
รูปแบบที่พัก
ชมธรรมชาติรอบบางปะกงฟาร์ม
  กระชังปลา
  ลูกพันธุ์ปลา
  ไผ่ทองสยาม
  สวนผลไม้  
  รอบรั้วบางปะกง

ห้องพักโฮมสเตย์ มีทั้งหมด 8 ห้อง 

 

บ้าน Homestayบ้าน Homestay-ห้องนอน

 

ห้องพักโฮมสเตย์ มีทั้งหมด 8 ห้อง (ห้องน้ำรวม)


ห้องพักโฮมสเตย์ มี 4 ห้อง ติดริมแม่น้ำ

ห้องพักโฮมสเตย์ มี 4 ห้อง ติดริมแม่น้ำ

 
Online:  2
Visits:  220,581
Today:  44
PageView/Month:  984